Sanktuarium

św. Jakuba Apostoła Starszego

Dnia 25 lipca 2010 r. parafialny kościół pw. św. Jakuba Apostoła Starszego został ustanowiony diecezjalnym sanktuarium. Odnośny dekret został wydany przez Jego Ekscelencję prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagę, biskupa pelplińskiego.

Oświadczenie ws. ustanowienia Sanktuarium 
wygłoszone w Sejmie RP przez posła Witolda Namyślaka

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Tegoroczne obchody Lęborskich Dni Jakubowych były wyjątkowe. Dnia 25 lipca, podczas uroczystej mszy świętej, Jego Ekscelencja prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga, biskup pelpliński, ustanowił w Lęborku Diecezjalne Sanktuarium św. Jakuba. Wydarzenie to spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i poparciem mieszkańców miasta.

Święty Jakub Apostoł, zwany Większym lub Starszym, od roku 1998 jest patronem miasta Lęborka. Jego opiece oddają się również pielgrzymi, aptekarze i robotnicy. Dzięki zaangażowaniu lęborskich franciszkanów, którzy opiekują się parafią rzymskokatolicką pod jego wezwaniem, wokół patrona miasta integrują się wszystkie lokalne parafie. Jest to szczególnie widoczne podczas Lęborskich Dni Jakubowych, czyli Jarmarku Odpustowego św. Jakuba Apostoła, który corocznie odbywa się w naszym mieście.

Uroczystość ustanowienia w Lęborku Diecezjalnego Sanktuarium św. Jakuba Apostoła rozpoczęła się 25 lipca 2010 r. od uroczystego przejścia spod lęborskiego ratusza do kościoła parafialnego św. Jakuba Apostoła i przeniesienia otrzymanych z Watykanu relikwii - kości św. Jakuba. W przemarszu wzięły udział władze miasta i powiatu, a także zaproszeni goście, w tym m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego pan Jarosław Wałęsa, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi pan poseł Kazimierz Plocke, wojewoda pomorski pan Roman Zaborowski oraz senatorowie i posłowie z Pomorza: senatorowie Kazimierz Kleina i Andrzej Grzyb, posłowie Zdzisław Czucha, Sławomir Neumann, Stanisław Lamczyk i Paweł Orłowski. Obecne były także delegacje i poczty sztandarowe, zespoły ludowe z Polski i zza granicy oraz grupa przedstawicieli rzemiosła, na czele z prezesem Związku Rzemiosła Polskiego panem Jerzym Bartnikiem. Liczna obecność rzemieślników związana była z obchodami 65. rocznicy powstania Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku.

Przemarsz ulicami miasta zakończył się w najstarszej budowli Lęborka - niemal 700-letnim kościele gotyckim pozostającym pod opieką ojców franciszkanów. Uroczystą mszę świętą celebrował biskup pelpliński w asyście ojca prowincjała Adama Kalinowskiego, poprzednich proboszczów lęborskiej parafii św. Jakuba Apostoła ojca Wiesława Przybysza i ojca Mariusza Fałkowskiego, dziekana dekanatu lęborskiego księdza kanonika Henryka Krenczkowskiego oraz wikariusza biskupiego księdza prałata Mariana Szczepińskiego.

Podczas homilii ksiądz biskup Jan Bernard Szlaga przypomniał postać św. Jakuba. Po jej zakończeniu odczytał swój dekret o powołaniu Diecezjalnego Sanktuarium św. Jakuba Apostoła.

Idee i wartości, którym wierny był św. Jakub Apostoł, ważne są także dzisiaj. Ustanowienie pierwszego Diecezjalnego Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w naszym mieście jest tego najlepszym przykładem. Dzięki temu pielgrzymi z całego kraju, a nierzadko i spoza granic naszego państwa, zyskali kolejne miejsce pielgrzymkowe. Diecezjalne Sanktuarium św. Jakuba Apostoła pozostaje częścią tzw. Lęborskiej Drogi św. Jakuba, która wiedzie z Sianowa przez Lębork i Łebę aż do Smołdzina.

Wspólnie z proboszczem ojcem dr. Piotrem Pawlikiem składam serdeczne podziękowania panu ministrowi i panu wojewodzie oraz posłom i senatorom za przyjęcie zaproszenia i uczestniczenie w tak ważnej uroczystości.

Sanktuarium grafika
Sanktuarium grafika