Historia

Franciszkanie mieli swój klasztor w Lęborku już od XV do przełomu XVI i XVII w., o czym świadczy kilka zapisów źródłowych, których prawdziwość potwierdzają historycy niemieccy. Klasztor należał do franciszkańskiej prowincji saksońskiej.

Obecny klasztor erygował w dniu 3 marca 1973 r. Minister prowincjalny o. Mariusz Paczóski. Jego patronem został św. Jakub Apostoł. W 1974 r. na terenie kościelno-klasztornym został wybudowany nowy dom przeznaczony do celów katechetycznych. W 1992 r. przeprowadzono generalny remont budynku, dostosowując go do wymogów.