Obowiązki duszpasterskie

04-10.06.2023

OBOWIĄZKI DUSZPASTERSKIE

Uroczystość Najświętszej Trójcy - 4 czerwca 2023 r.

godz.

celebrans

spowiedź

komunia

taca

7.00

o. Józef        

o. Robert.      

N. Szafarze.        

p. Marian

+ ministrant.      

8.30

o. Łukasz

o. Robert

o. Karol 

N. Szafarze

p. Marian

+ ministrant

10.00

 

o. Robert

o. Józef

o. Karol 

spowiednicy

N. Szafarz

br. Jan

p. Marian

11.30

o. Karol

o. Józef

o. Łukasz

spowiednicy

N. Szafarz

p. Marian

+ ministrant

13.00

o. Piotr

o. Józef

o. Łukasz.       

spowiednicy

N. Szafarz

br. Jan

p. Marian

15.00

o. Karol

o. Piotr

o. Józef

spowiednicy

N. Szafarz

br. Jan

p. Marian

18.00

o. Łukasz

o. Robert 

o. Piotr

spowiednicy

N. Szafarz

br. Jan

p. Marian

szpital

o. Piotr

 

 

 

        W TYGODNIU:

godz.

celebrans

spowiedź

6.30

o. Robert

o. Robert

9.00

o. Józef/o. Łukasz               

o. Piotr/o. Karol

18.00.          

o. Piotr/o. Karol

 o. Józef/o. Łukasz