Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła

Wiadomości z życia Kościoła

 1. 06-10-2016 10:11 Komunikat z Konferencji....

 2. 30-08-2016 16:45 List Pasterski Episkopatu Polski z okazji VI Tygodnia Wychowania

 3. 17-06-2016 20:06 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY

 4. 23-04-2016 21:36 MIŁOSIERNI CZYNEM

  Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, […] bo paść ich będzie Baranek (Ap 7,16-17).[Drugie czytanie z IV Niedzieli Wielkanocy] 

 5. 16-01-2016 22:27 Dzień Judaizmu 2016

  Minęła 50. rocznica zamknięcia II Soboru Watykańskiego, który wśród wielu dokumentów wydał Deklarację o stosunkach Kościoła do religii niechrześcijańskich, zatytułowaną Nostra aetate, a podpisaną dnia 28 października 1965 r. przez papieża Pawła VI. Wspólną cechą przyję­tego stanowiska w Deklaracji wobec religii niechrześcijańskich, a zwłasz­cza judaizmu, jest stanowczy zwrot katolicyzmu ku postawie dialogu i współpracy.      

 6. 16-01-2016 22:26 ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA

  „Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem. Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia”

 7. 12-02-2015 21:33 Życie modlitwą w Puszczy Knyszyńskiej.

  Materia niszczeje, Duch pozostaje

     Nasza opowieść składa się z drobiazgów. Z małych, wyjątkowych cegiełek, które budują dom. Domem jest tożsamość duchowa. Głęboko wewnętrzna, franciszkańska. Nic nie może tu wynikać z bezmyślnych repetycji, czy to nabytych przypadkowo w seminarium, czy to przeczytanych w książkach. Ot, ktoś coś wyczytał, usłyszał i teraz mechanicznie powtarza. Klepie. Nie tutaj, nie na pustelni. Tutaj reguła franciszkańska pisana jest życiem.  

 8. 04-03-2014 23:38 APEL DO WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE O MODLITWĘ W INTENCJI UKRAINY

  Wobec wciąż utrzymującej się sytuacji napięcia na Ukrainie i zagrożenia jej integralności, pragniemy zwrócić się do Was, Siostry i Bracia, z apelem o dalszą gorącą modlitwę w intencji pokojowego rozwiązania narastającego konfliktu. W tak trudnej, niestabilnej i zmieniającej się z godziny na godzinę sytuacji, niech w naszych rodzinach, parafiach, wspólnotach, stowarzyszeniach i ruchach katolickich, nie zabraknie gestów duchowej solidarności. 

 9. 28-12-2013 22:27 List pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny 2013 roku

  Drogie Siostry, drodzy Bracia! Każdego roku w Oktawie Narodzenia Pańskiego przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny. Kierujemy myśl ku naszym rodzinom i podejmujemy refleksję na temat sytuacji współczesnej rodziny. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o tym, że Rodzina z Nazaretu w trudnych i niejasnych sytuacjach starała się odczytać i wypełnić wolę Bożą, dzięki czemu wychodziła z nich odnowiona. Takie zachowanie stanowi dla nas ważną wskazówkę, że także dzisiaj posłuszeństwo Bogu i Jego niezrozumiałej czasem woli jest gwarantem szczęścia w rodzinie.

 10. 10-04-2013 15:02 Katecheza środowa Papieża Franciszka

  Katecheza papieża Franciszka o zbawczym znaczeniu zmartwychwstania z 10 kwietnia 2013 roku Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! W poprzedniej katechezie, skupiliśmy się na wydarzeniu Zmartwychwstania Jezusa, w którym szczególną rolę odegrały

 11. 03-04-2013 10:26 Katecheza papieża Franciszka z 3 kwietnia 2013 roku

   Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Dzisiaj powracamy do katechez Roku Wiary. W Credo, w naszym wyznaniu wiary powtarzamy następujące słowa: „Zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo”. Świętujemy właśnie to wydarzenie

 12. 31-03-2013 10:42 Orędzie wielkanocne Papieża Franciszka

   Drodzy bracia i siostry w Rzymie i na całym świecie, dobrych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! - tymi słowami rozpoczął swe wielkanocne orędzie „Urbi et orbi” papież Franciszek. Wygłosił je w południe z balkonu bazyliki św. Piotra w Watykanie. Wyraził pragnienie

Facebook