Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła

Trzymam stronę Pawła!

 Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

Dzisiejsze czytania: Dz 12,1-11; Ps 34,2-9; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,18; Mt 16,13-19

„Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty” (Ga 2, 9). Temu gestowi należy nadać realne znaczenie. To nie był tylko zwykły gest przyjacielski, nie oznaczał też tylko dania wolnej ręki Pawłowi i Barnabie. Wydaje się, że obie strony widzą w tym geście potwierdzenie i zachowanie wspólnoty (koinonia). To teologicznie doniosłe pojęcie wspólnoty(...)należy rozumieć w znaczeniu wspólnoty Ewangelii. Mimo iż jedni idą do pogan, a drudzy do obrzezania, wspólnota Ewangelii jest zachowana.

„Paweł z Tarsu” Joachim Gnilka.

Konflikt między Pawłem a Piotrem jest czymś, o czym trzeba chrześcijanom pamiętać. Nazwany został antiocheńskim od miejsca spożywania posiłku razem z poganami. Opisany w Liście do Galatów (Ga 2, 11-14). Przypomnijmy, że Piotr zachował się w sposób niewłaściwy, nieszczery. Bojąc się obrzezanych odsunął się od pogan, z którymi jeszcze przed chwilą przebywał za pan brat. Zobaczył to Paweł i słusznie mu się sprzeciwił.

Zdecydowanie trzymam stronę Pawła, jeśli kogoś to interesuje. Wprawdzie nie jest to najistotniejsze, ale z pewnością nada kierunek treści tego artykułu. Konflikt polegał na rozróżnieniu Ewangelii dla obrzezanych i nieobrzezanych. Piotr głosił Ewangelię obrzezanym, do których był posłany. Paweł głosił do pogan, co było jego pierwszą misją. Jeden i drugi głosili tą samą Ewangelię. Paweł stanowczo nie popiera działalności Piotra, który nie może wyzwolić się spod Prawa. A ponadto działa w sposób dwulicowy. 

Czy nie jest to aktualny problem? Konflikt współczesny? Co obowiązuje chrześcijanina - według nauczania Piotra - jest kompletnie nieistotne według nauczania Pawła! Jeden i drugi zostali powołani przez samego Chrystusa. Jeden i drugi wiele zrobili dla Ewangelii. Jednak to Paweł idzie dalej. Staje się najzagorzalszym wrogiem faryzejskiego myślenia. Dobrze je zna z własnej przeszłości, od której wyzwolił go Chrystus.  

Dzięki Pawłowej Ewangelii nastąpił zwrot w nauczaniu, przełom na drodze zbawienia. Ewangelia nie podlega Prawu obrzezanych. Dlatego to nauczanie Pawła jest pełnoprawne. Zdejmuje z wierzących obowiązki, nazbyt skrupulatnie przestrzegane przez obrzezanych judeochrześcijan. Dla nich Prawo wciąż ma znaczenie w kwestii zbawienia. 

Postawa Pawła jest postawą na dzisiaj. Tego nam potrzeba. Takiej wolności. Wyzwolenia spod Prawa, które nie jest drogą do zbawienia.     

Magdalena Anna Golon, czerwiec 2014  

Facebook