Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła

SKARBY LĘBORKA...

„Skarby Lęborka

– ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta

przez odratowanie i wyeksponowanie

elementów zabytkowego centrum”

 

Projekt finansowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 8 KONWERSJA

Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe

Parafia Rzymskokatolicka pw. świętego Jakuba Apostoła w Lęborku – Partner:

- remont i udostępnienie wieży zabytkowego Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła Starszego – utworzenie sali wystawienniczej i punktu widokowego – przewidywany koszt 910.136,29 zł.

 

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/WIEŻA/2017

    Przygotowaną ofertę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami należy składać w terminie do dnia 14.08.2017 r. do godziny 11.00 w Biurze Parafialnym Rzymsko-Katolickiej Parafii Świętego Jakuba w Lębork, ul. Basztowa 8  84-300 Lębork, 

  2. Remont i udostępnienie wieży zabytkowego Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła Starszego...
  3. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Facebook