Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła

o. Kamil Średnicki (wikariusz parafii)

 o. Kamil Średnicki

W parafii od: 07 2016 r.
 
Urodzony: 09.02.1986
 
Nowicjat: 
 
Pierwsza profesja: 25.09.2010
 
Profesja solemna: 29.11.2014
 
Święcenia Kapłańskie: 14.05.2016
 

Wikariusz parafii, Katecheta Zespołu Szkół Mechaniczno - Informatycznych, duszpasterz dzieci, Dzieci pierwszokomunijne, Mali Rycerze, Scholka MI, Oaza, duszpasterz młodzieży,  Młodzieżowy Ruch MI, ceremoniarz, Ministranci młodsi i starsi, Wspólnota Tobiasz, odpowiedzialny za stronę internetową – media; odpowiedzialny za powołania.

 

Facebook