Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła

Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła

 1. Biuletyn polskich Dróg św. Jakuba "Pielgrzymek"
 2. Nasz parafianin pielgrzymuje do grobu św. Jakuba

    Nasz parafianin, Czesław Maciejczyk, w tym roku tj. 2010 wybrał się w pieszą pielgrzymkę do Santiago.

 3. Dekret ustanawiający Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Starszego w Lęborku
 4. Dekret Biskupa Pelplińskiego o dopustach dla Sanktuarium Św. Jakuba w Lęborku
 5. Ikonografia świętego Jakuba
 6. Historia ustanowienia św. Jakuba Apostoła Patronem Miasta Lęborka

  Święty Jakub Apostoł został ustanowiony Patronem Lęborka dekretem Biskupa diecezjalnego Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi z 22 czerwca 2008 roku. 

 7. Pismo przedstawiające historię kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła

   Pierwsza wzmianka dotycząca parafii i fundacji kościoła parafialnego w Lęborku zawarta jest w akcie założenia miasta. Zatem rok 1341 wyznacza datę rozpoczęcia budowy lub też stanowi dla niej terminus post quem — dolną granicę możliwego czasu powstania.

 8. Okoliczności ustanowienia św. Jakuba Apostoła patronem miasta

   Kult świętych patronów w Kościele polega na powierzeniu opiece określonego świętego poszczególnych osób albo całej społeczności. Prawidłowym przejawem tego kultu jest według nauki Soboru Watykańskiego II troska o gorliwość w miłości, przez którą szukamy dobra całej wspólnoty Chrystusowej.

 9. Oświadczenie wygłoszone w Sejmie RP przez Posła Witolda Namyślaka

       Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Tegoroczne obchody Lęborskich Dni Jakubowych były wyjątkowe. Dnia 25 lipca, podczas uroczystej mszy świętej, Jego Ekscelencja prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga, biskup pelpliński, ustanowił w Lęborku Diecezjalne Sanktuarium św. Jakuba.

 10. Pismo ukazujące formy duszpasterstw pielęgnowanych i prowadzonych w świątyni Św. Jakuba Apostoła

   Według nauki Kościoła, zawartej w jego licznych dokumentach, rola sanktuariów - mimo agresywnej laicyzacji i ateizacji (a może właśnie w odpowiedzi na nie) - ma stale ogromne znaczenie

 11. Drogi św. Jakuba w Polsce
 12. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  "Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela" Kraków - Więcławice Stare (11-12 wrzesień 2010)  

Facebook