Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła

Wielkopostny Dzień Skupienia

W sobotę 4 marca br. doroczny Wielkopostny Dzień Skupienia przeżywali członkowie Rycerstwa Niepokalanej i Żywego Różańca przy Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lęborku. Najpierw przeżywaliśmy stacje Drogi Krzyżowej, a rozważania do niej przygotowała Halina Tuskowska – prezes Stowarzyszenia MI.”Kiedy idę razem z Jezusem Drogą Krzyżową, to mogę dotknąć prawdziwej Jego miłości”- słowa przytoczone przez o.  Tomasza M. Tęgowskiego  (asystenta prownicjalnego MI), wypowiedziane w czasie Eucharystii, której przewodniczył. Eucharystię poprzedziło odśpiewanie hymnu Rycerstwa Niepokalanej i słowa powitalne o. Romana Zioły – proboszcza naszej parafii. W czasie homilii o. Tomasz powiedział m.in. – „jeżeli chcemy znaleźć drogę do Pana Jezusa, to prośmy o to Jego Matkę Niepokalaną. Prośmy Ją o to, abyśmy mogli trwać przy Jezusie w Wielkim Poście”. Poruszył temat Roku Jubileuszy – 100-lecie objawień w Fatimie i 100-lecie założenia Rycerstwa Niepokalanej. Podkreślił, że tych rocznic nie można rozdzielać, bo troska o nawrócenie grzeszników przewijała się w objawieniach w Fatimie i była też celem o. Maksymiliana przy zakładaniu Rycerstwa Niepokalanej. Kontynuacją homilijnych rozważań była katecheza wygłoszona również przez naszego gościa – o. Tomasza Tęgowskiego , w której przewijały się hasła „Nie zapominajcie o Miłości” oraz „Odmawiajcie Różaniec i nawracajcie się”. Katechezę zakończył słowami: ”Patrzmy w czasie Wielkiego Postu na Maryję, która stała pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Kroczmy Jej drogą i odkrywajmy Boga.”

Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu odmówiliśmy tajemnice bolesne Różańca Świętego i modliliśmy się za chorych i zmarłych członków obu wspólnot.

Dzień zakończyliśmy agapą i złożeniem podziękowań i życzeń Ojcom: Tomaszowi Tęgowskiemu  i Anzelmowi – Kazimierzowi ( z chrztu) Grabowskiemu (dzisiaj przecież święto Kazimierza królewicza).

Zapewne wybrzmiałe słowa homilii, katechezy i modlitw wyryły się w nasze serca.

 

Facebook