Diecezjalne Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jakuba Apostoła

Rok Miłosierdzia - odpust w Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła.

Dekretem Biskupa Pelplińskiego ks. dr bp Ryszarda Kasyny Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła stało się kościołem stacyjnym w Roku Miłosierdzia.

Poniżej dekret ks. Biskupa oraz waruki uzyskania odpustu.

Dekret dotyczący uzyskania odpustu zupełnego z okazji Jublieuszu Miłosierdzia

Ojciec święty Franciszek, ogłaszając bullą „Misericordiae vultus” Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, podkreślił możliwość uzyskania odpustu zupełnego, który dla każdego wiernego ma być autentycznym doświadczeniem Bożego miłosierdzia. W związku z powyższym, wyznaczam następujące kościoły w diecezji pelplińskiej jako miejsca, w których wierni mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami:

Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie,

Bazylika Mniejsza pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach

Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie

Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP w Kartuzach

Kolegiata pw. św. Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim

Sanktuarium MB Szkaplerznej w Zamartem

Sanktuarium Kalwaryjskie we Wielu

Sanktuarium MB Częstochowskiej w Świeciu

Sanktuarium Maryjne w Topolnie

Sanktuarium NMP Królowej Kaszub w Sianowie

Sanktuarium Maryjne Natki Kościoła w Płochocinie

Sanktuarium  św. Rocha w Osieku

Sanktuarium Królowej Pomorza i Matki Jedności w  Piasecznie

Sanktuarium MB Pocieszenia w Lubiszewie

Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku

Sanktuarium MB Królowej Rodzin w Kościerzynie

Sanktuarium MB Bolesnej w Kościerzynie

Sanktuarium św. Wojciecha w Gorzędzieju

Sanktuarium bł. Daniela Brottier w Chojnicach

Sanktuarium  NMP Królowej Krajny w Byszewie

 

Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim,

Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku

Kościół parafialny pw. Chrystusa Miłosiernego w Chojnicach.

Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Gródku

Kościół parafialny  pw. Miłosierdzia Bożego w Liniewie

Kościół parafialny  pw. Miłosierdzia Bożego w Sasinie

Na podstawie decyzji papieża Franciszka, odpust zupełny z okazji Jubileuszu Miłosierdzia, pod zwykłymi warunkami, mogą uzyskać również osoby, które nie mogą nawiedzić ww. kościołów:

  • Chorzy, starsi i samotni poprzez przyjęcie komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. za pośrednictwem środków społecznego przekazu
  • Więźniowie za uczestnictwo w nabożeństwach w kaplicach więziennych
  • Każdy wierny poprzez wykonanie uczynku miłosierdzia co do ciała lub duszy.

Ponadto  warto przypomnieć, że decyzją Penitencjarii Apostolskiej z dnia 12 stycznia 2002 r. może uzyskać odpust zupełny wierny, który odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum. Jeżeli zaś wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny.

Zachęcając do korzystania z łask odpustu w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, wszystkim kapłanom i wiernym naszej diecezji z serca błogosławię na nieustające trwanie przy Bogu, bogatym  w miłosierdzie.

 + Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński

******

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)
  • Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
  • Przyjęcie Komunii świętej
  • Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na dany miesiąc)
  • Wykonanie czynności związanej z odpustem

Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek.

Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża - tylko jeden odpust zupełny.

Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia - wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje). 
 

Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych) nie można ofiarowywać za innych żywych.

Facebook